گروه زیارتی ریحانه کربلا

تور کربلا زمینی ارزان از تهران|تور کربلا اقساط

تور کربلا هوایی زمینی

شما در این صفحه میتوانید انواع تور کربلا را در تاریخ های متفاوت مشاهده بفرمایید.
کربلا یکی از شهر های زیارتی است. که در تمام روز های سال پذیرای رائران حسینی عزیز میباشد،
حتی در ایام عید نوروز ، عید سعید قربان و عید غدیر نیز مملو از زائر می باشد.

تخفیف ویژه تور کربلا

❇تمامی تورها بصورت اقساط نیز برقرار میباشد❇

تور کربلا هوایی 

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات ✈️ پرواز
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
14.400.000تومان2شنبه 1402/12/07هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
12.750.000 تومان2شنبه 1402/12/07هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
12.750.000 تومان3شنبه 1402/12/08هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
14.400.000تومان3شنبه 1402/12/08هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
13.750.000 تومان3شنبه 1402/12/08هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
13.750.000 تومان3شنبه 1402/12/08هفت شب در عراق
کاظمین 1 شب و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
15.350.000 تومان3شنبه 1402/12/08هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
16.100.000 تومان3شنبه 1402/12/08هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 خوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
13.700.000 تومان3شنبه 1402/12/08پنج شب در هتل
یک شب سرداب سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 خوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
14.400.000تومان4شنبه 1402/12/09هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
12.750.000 تومان4شنبه 1402/12/09هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
13.750.000 تومان5شنبه 1402/12/10هفت شب در عراق
کاظمین 1 شب و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
15.800.000 تومان5شنبه 1402/12/10هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 خوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
13.250.000 تومانجمعه 1402/12/11هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
14.450.000 تومانجمعه 1402/12/11هفت شب در عراق
کاظمین 1 شب و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
15.350.000 تومانجمعه 1402/12/11هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
14.400.000تومانشنبه 1402/12/12هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
15.350.000 تومانشنبه 1402/12/12هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
13.750.000 تومانشنبه 1402/12/12هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
14.250.000 تومان1شنبه 1402/12/13هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
15.550.000 تومان1شنبه 1402/12/13پنج شب در هتل
یک شب سرداب سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
15.350.000 تومان1شنبه 1402/12/13هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
15.800.000 تومان1شنبه 1402/12/13هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 خوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
14.400.000تومان1شنبه 1402/12/13هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
14.400.000تومان2شنبه 1402/12/14هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
15.350.000 تومان2شنبه 1402/12/14هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
14.550.000 تومان2شنبه 1402/12/14هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
14.550.000 تومان3شنبه 1402/12/15هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
15.350.000 تومان3شنبه 1402/12/15هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
15.550.000 تومان3شنبه 1402/12/15هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
14.800.000 تومان3شنبه 1402/12/15هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 خوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
13.700.000 تومان3شنبه 1402/12/15پنج شب در هتل
یک شب سرداب سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 خوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
13.900.000تومان3شنبه 1402/12/15هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
13.900.000تومان4شنبه 1402/12/16هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
14.050.000 تومان4شنبه 1402/12/16هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
15.550.000 تومان4شنبه 1402/12/16هفت شب در عراق
کاظمین 1 شب و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
14.800.000 تومان5شنبه 1402/12/17هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه1 خوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
15.050.000 تومان5شنبه 1402/12/17هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
13.750.000 تومانجمعه 1402/12/18هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
14.450.000 تومانجمعه 1402/12/18هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
14.550.000 تومانجمعه 1402/12/18هفت شب در عراق
1 شب کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
13.900.000تومانشنبه 1402/12/19هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
13.900.000تومان1شنبه 1402/12/20هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
14.450.000 تومان1شنبه 1402/12/20هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
14.800.000 تومان1شنبه 1402/12/20هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه1 خوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
24.750.000 تومان1شنبه 1402/12/20دوازده شب در عراق
2 شب نجف 10 شب کربلا
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
15.750.000 تومان1شنبه 1402/12/20هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
14.750.000 تومان2شنبه 1402/12/21هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
15.900.000تومان2شنبه 1402/12/21هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
16.050.000 تومان2شنبه 1402/12/21هفت شب در عراق
1شب کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
14.450.000 تومان3شنبه 1402/12/22هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
14.800.000 تومان3شنبه 1402/12/22هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه1 خوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا اسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
15.750.000 تومان3شنبه 1402/12/22هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
15.900.000تومان3شنبه 1402/12/22هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
16.050.000 تومان3شنبه 1402/12/22هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی

تور کربلا نوروز 1403

🏨 هتل💰 قیمت📆 تاریخ ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات ✈️ پرواز
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
18.250.000 تومان1402/12/23هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
19.900.000 تومان1402/12/23هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
21.250.000 تومان1402/12/24هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
19.850.000 تومان1402/12/25هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
22.250.000 تومان1402/12/25هفت شب در عراق
1 شب کاظمین و سامراعبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
19.750.000 تومان1402/12/26هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
20.900.000 تومان1402/12/26هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
19.750.000 تومان1402/12/27هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
20.500.000 تومان1402/12/27هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 حوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
20.700.000 تومان1402/12/27هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
20.900.000 تومان1402/12/27هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
22.250.000 تومان1402/12/27هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
19.750.000 تومان1402/12/28هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
20.900.000 تومان1402/12/28هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
20.500.000 تومان1402/12/29هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 حوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قبا
هتل نجف الجوار
20.900.000 تومان1402/12/29هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
21.200.000 تومان1402/12/29هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
21.250.000 تومان1402/12/29هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
18.750.000 تومان1403/01/01هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
20.250.000 تومان1403/01/01هفت شب در عراق
1 شب کاظمین و سامراعبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
20.250.000 تومان1403/01/02هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
20.500.000 تومان1403/01/02هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 حوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان1403/01/03هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 حوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
18.250.000 تومان1403/01/03هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
22.250.000 تومان1403/01/0310 شب اول کربلا
2 شب نجف
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
19.600.000 تومان1403/01/03هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
18.250.000 تومان1403/01/04هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
19.750.000 تومان1403/01/04هفت شب در عراق
1 شب کاظمین و سامراعبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
19.750.000 تومان1403/01/05هفت شب در عراق
کاظمین و سامراعبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
20.500.000 تومان1403/01/05هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 حوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
20.700.000 تومان1403/01/05هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
19.750.000 تومان1403/01/06هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
18.750.000 تومان1403/01/07هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
19.750.000 تومان1403/01/07هفت شب در عراق
کاظمین و سامراعبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
19.750.000 تومان1403/01/08هفت شب در عراق
1 شب کاظمین و سامراعبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
19.750.000 تومان1403/01/09هفت شب در عراق
کاظمین و سامراعبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
20.500.000 تومان1403/01/07هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 حوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
20.700.000 تومان1403/01/07هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
18.750.000 تومان1403/01/08هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
20.500.000 تومان1403/01/09هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 حوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
19.150.000 تومان1403/01/10هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
19.750.000 تومان1403/01/10هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
18.750.000 تومان1403/01/11هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
15.350.000 تومان1403/01/12هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
17.250.000 تومان1403/01/12هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
18.750.000 تومان1403/01/12هفت شب در عراق
کاظمین و سامراعبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
14.250.000 تومان1403/01/13هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
14.250.000 تومان1403/01/14هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
14.750.000 تومان1403/01/14هفت شب در عراق
کاظمین و سامراعبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
15.350.000 تومان1403/01/14هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
14.750.000 تومان1403/01/15هفت شب در عراق
1 شب کاظمین و سامراعبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا قصرالدره یا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
14.750.000 تومان1403/01/15هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 2شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
16.750.000 تومان1403/01/16هفت شب در عراق
کاظمین و سامراعبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
17.350.000 تومان1403/01/17هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
18.350.000 تومان1403/01/19هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی

تور کربلا هوایی هتل VIP

(دوشنبه هر هفته در الویت )

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات ✈️ پرواز
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
32.000.000 توماندوشنبه 7 اسفند 1402حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
35.000.000 توماندوشنبه 14 اسفند 1402حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
34.000.000 توماندوشنبه 21 اسفند 1402حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
37.000.000 توماندوشنبه 28 اسفند 1402حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی

تور کربلا زمینی 

[
🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات🚌 اتوبوس
🚌 اتوبوس
کربلا: قصر الدره یا مشابه ب
نجف: بستان یا مشابه ب
6.950.000 تومان2شنبه 1402/12/076 شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: باب الجنه یا مشابه
نجف: الجوار یا مشابه ب
6.500.000 تومان2شنبه 1402/12/075 شب اقامت هتل/ یک شب حرم سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: قصر الدره یا مشابه ب
نجف: ریحانه المصطفی یا مشابه ب
6.050.000 تومان4شنبه 1402/12/095 شب اقامت هتل/ یک شب حرم سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: قصر الدره یا مشابه ب
نجف: بستان یا مشابه ب
6.450.000 تومان4شنبه 1402/12/096 شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: باب الجنه یا مشابه
نجف: الجوار یا مشابه ب
6.500.000 تومان4شنبه 1402/12/095 شب اقامت هتل/ یک شب حرم سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
هتل کربلا : الهنون یا مشابه الف
هتل نجف : السامی یا مشابه الف
7.050.000 تومان4شنبه 1402/12/096 شب عراق / سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 1اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: قصر الدره یا مشابه ب
نجف: ریحانه المصطفی یا مشابه ب
5.850.000 تومان5شنبه 1402/12/105 شب اقامت هتل/ یک شب حرم سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: باب الجنه یا مشابه
نجف: الجوار یا مشابه ب
6.500.000 تومانجمعه 1402/12/115 شب اقامت هتل/ یک شب حرم سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: قصر الدره یا مشابه ب
نجف: بستان یا مشابه ب
6.650.000 تومانجمعه 1402/12/116 شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: باب الجنه یا مشابه
نجف: الجوار یا مشابه ب
6.500.000 تومان1شنبه 1402/12/135 شب اقامت هتل/ یک شب حرم سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
هتل کربلا : الهنون یا مشابه الف
هتل نجف : السامی یا مشابه الف
7.650.000 تومان1شنبه 1402/12/136 شب عراق / سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 1اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: قصر الدره یا مشابه ب
نجف: ریحانه المصطفی یا مشابه ب
6.750.000 تومان2شنبه 1402/12/145 شب اقامت هتل/ یک شب حرم سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: باب الجنه یا مشابه
نجف: الجوار یا مشابه ب
6.500.000 تومان3شنبه 1402/12/155 شب اقامت هتل/ یک شب حرم سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: قصر الدره یا مشابه ب
نجف: بستان یا مشابه ب
7.250.000 تومان3شنبه 1402/12/156 شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: قصر الدره یا مشابه ب
نجف: ریحانه المصطفی یا مشابه ب
6.450.000 تومان4شنبه 1402/12/165 شب اقامت هتل/ یک شب حرم سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: باب الجنه یا مشابه
نجف: الجوار یا مشابه ب
6.500.000 تومان5شنبه 1402/12/175 شب اقامت هتل/ یک شب حرم سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
هتل کربلا : الهنون یا مشابه الف
هتل نجف : السامی یا مشابه الف
7.450.000 تومان5شنبه 1402/12/176 شب عراق / سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 1اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: قصر الدره یا مشابه ب
نجف: ریحانه المصطفی یا مشابه ب
6.250.000 تومانشنبه 1402/12/195 شب اقامت هتل/ یک شب حرم سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: باب الجنه یا مشابه
نجف: الجوار یا مشابه ب
6.500.000 تومانشنبه 1402/12/195 شب اقامت هتل/ یک شب حرم سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
کربلا: قصر الدره یا مشابه ب
نجف: بستان یا مشابه ب
6.750.000 تومانشنبه 1402/12/196 شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی
هتل کربلا : الهنون یا مشابه الف
هتل نجف : السامی یا مشابه الف
7.650.000 تومان2شنبه 1402/12/216 شب عراق / سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 1اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی

اطلاعات ضروری قبل از سفر :

 1. اختلاف ساعت با ایران: 1/5- ساعت
 2. زبان رسمی: عربی و کردی
 3. واحد پول: دینار عراق
 4. کد کشور: 964++
 5. کد شهری: 40

شماره تلفن‌های اضطراری در کربلا :

 1. پلیس: 122104
 2. آمبولانس: 122
 3. آتش نشانی: 122115
 4. افراد گمشده: 07801300561
 5. شهر کربلا فرودگاه بین المللی ندارد

مکان های زیارتی کربلا

مکان های زیارتی تور کربلا زمینی در شهر کربلا کجاست؟

 • – زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین (ع)
 • – زیارت بارگاه ملکوتی حضرت ابوالفضل (ع)
 • – بازدید تل زینبیه
 • – بازدید خیمه گاه
 • – بازدید قتلگاه
 • بازدید کف العباس
 • – بازدید نهر علقمه
 • – زیارت مقام حضرت علی اصغر (ع)
 • – زیارت مقام حضرت علی اکبر (ع)
 • – زیارت مقام حضرت امام زمان عج

احکام و آداب زیارت در تور کربلا

احكام و آداب زيارت در تور کربلا زمینی ارزان از تهران

براى تشرف به حرم مطهر معصومين عليهم السلام و در حال زيارت قبور مطهر آنان، اين كارها مستحب است:
۱. غسل زيارت، كه به همين نيت انجام شود و كيفيّت آن با ساير غسل‌ها فرقى ندارد.
۲. با طهارت و وضو بودن.
۳. پوشيدن لباس هاى پاك و تميز و بهتر است سفيد باشد.
۴. عطر زدن و خوشبو كردن خود. بجز براى زيارت حضرت امام حسين عليه السلام كه اين عمل مستحب نيست.
۵. با آرامش و وقار حركت كردن و گام‌ها را كوتاه برداشتن.
۶. مشغول بودن به ذكر، به خصوص ذكر «اللَّه اكبر» و «الحمد للَّه» در حال رفتن به زيارت.
۷. خواندن اذن دخول و اجازه گرفتن براى ورود به حرم.
۸. بوسيدن آستانه و درگاه حرم، ولى سجده كردن جايز نيست مگر آنكه سجده شكر به جهت توفيق اين زيارت باشد.
۹. وارد شدن به حرم با پاى راست.
۱۰. نزديك حرم رفتن، به طورى كه بتواند در كنار ضريح قرار گيرد و خود را به آن بچسباند، در صورتى كه مزاحمتى براى زائران نداشته باشد و سبب اختلاط با نامحرم نباشد.
۱۱. ايستادن در حال زيارت، اگر عذرى ندارد و بتواند بايستد.
۱۲. تكبير گفتن پيش از زيارت، وقتى قبر مطهر را مى بيند.
۱۳. خواندن زيارت هايى كه از معصومين عليهم السلام رسيده است.
۱۴. آهسته زيارت خواندن و پرهيز از صداى بلند.
۱۵. خواندن دو ركعت نماز زيارت، پس از زيارت و هديه آن به صاحب مزار.
۱۶. در زيارت معصومين عليهم السلام مستحب است پشت به قبله و رو به قبر زيارت بخواند.
۱۷. خواندن دعا و قرآن و هديه ثواب آن به صاحب مزار.
۱۸. توبه از گناهان؛ زيرا آن اماكن محل پذيرش توبه است.
۱۹. پرهيز از سخنان ناشايست و لغو و بيهوده و امور دنيايى در آن اماكن مقدس.
۲۰. بيرون رفتن از آنجا پس از زيارت تا جا براى ديگران باشد و از زيارت ملول نشود و شوق زيارت همچنان در دلش زنده بماند. (۱)

-----------------------------------------

منابع📚
۱- ریحانه کربلا به نقل از
. العروة الوثقى، ج ۱، فى الوضوءات المستحبه، ص ۱۹۴، الخامس و فى الاغسال المكانيه و الفعليه، ص ۴۶۲؛ سراج الشيعه فى آداب الشريعه، ص ۲۴۱ و مفاتيح الجنان، آداب زيارت.


تور کربلا اقساط

همه چیز درباره نجف در تور کربلا اقساط

نجف يكى از شهرهاى زيارتى عراق است.

كه در استانى به همين نام واقع شده است.

به سبب وجود مزار شريف نخستين پيشواى شيعيان جهان، كعبه آمال و آرزوهاى بسيارى ازمشتاقان وارادت مندان اهل بيت است.

اين شهر با ۵۶۳۰۰۰ نفر جمعيت، در ۷۷ كيلومترى جنوب شرقى كربلا.

و ده كيلومترى جنوب كوفه قرار دارد.

وجود شهر باستانى حيره در مجاورت آن، كه تمدن درخشانى در تاريخ عراق دارد،

از سابقه تاريخى اين منطقه خبر مى دهد.

وادى السلام در شمال و درياى خشك شده نجف در مغرب و صحرايى متصل به بادية الشام كه تا عربستان واردن و سوريه ادامه دارد.

در مغرب آن واقع شده است.

اين شهر را از آن رو نجف ناميده اند .

كه نسبت به زمين هاى مجاور بلند، و به سبب آن كه مستطيل شكل و يا دايره اى است.

آب بر سطح آن جمع نمى شود.

به گفته ياقوت حموى نجف ساحل درياى شور است.

كه در قديم به حيره متصل بود.

ارتفاع نجف از دريا هفتاد متر است.

در وجه تسميه آن، در سخنى ديگر گفته اند: در زمان طوفان نوح اين جا مكانى مرتفع بود.

سپس درياچه اى پهناور در آن شكل گرفت.

كه به «نى» اشتهار يافت.

اين درياچه با گذشت زمان به تدريج خشك شد.

و به آن «نى جَفّ» گفتند؛ يعنى درياى نى خشك شد..

اين منطقه علاوه بر نجف، به نام هاى ديگرى نيز شهرت دارد.

از جمله الغرى يا غرّيان. غرى به معناى زيبايى است.

و هر بناى نيكى را غرى گويند.

غريان كوفه از آن گرفته شده است.

و نيز در وجه تسميه آن گفته اند .

نام يك يا دو علامت يا بناى بلند بوده كه قبل از اسلام در محل كنونى مسجد حنانه از دور ديده مى شده است.

به گفته ياقوت حموى، اين دو علامت يابنا، مانند دو صومعه، در بيرون كوفه نزديك قبر على عليه السلام قرار داشت.

لفظ غرى يا غريين در شعر شاعران درباره نجف بسيار استفاده شده است.

كسانى را كه در نجف اشرف ساكن و يا متولد شده اند.

 عمدتاً غروى گويند.

از ديگر نام هاى اين شهر در متون تاريخى مى توان به حدالعذراء، حوار، جودى، وادى السلام، ظهر، ربوه،با نقيا و مشهد اشاره كرد.

نجف، به لحاظ موقعيت جغرافيايى، در حقيقت مرز بين شهر و صحرا است.

شهر آن كوفه و صحرا نيز شن زارهايى است كه در اطراف، گرما و باد زيادى را براى آن به ارمغان مى آورد و دماى شهر را در برخى زمان‌ها به پنجاه درجه مى رساند.

گرچه شهر نجف همواره به لحاظ آب در تنگنا و سختى بود.

در بعضى زمان‌ها از جمله قرن هفتم از آب آن بيست هزار نخل آبيارى مى شد.

به گفته ابن جبير، جهان گرد مشهور؛ نجف زمينى است .

سخت و گسترده و دل باز كه چشم را از گستردگى و نيكى خود مى نوازد.

امروزه شهر نجف، همانند كربلا از دو قسمت شهر نو و كهنه تشكيل شده است.

شهر قديم يا كهنه به چهار محله تقسيم مى شود:

۱- مشراق

۲- براق

۳- عماره

۴- حويش

شهر جديد در حدود سه دهه اخير ساخته شده.

و از لحاظ شهرسازى نسبتاً خوب و زيبا با خيابان‌ها و كوچه هاى وسيع و صاف و فضاهاى سبز فراوان است.

-----------------------------------------

منابع📚
عتبات عالیات عراق صفحات۲۵ الی۳۰

متن سربرگ خود را وارد کنید

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن