گروه زیارتی ریحانه کربلا

تور کربلا زمینی ارزان از تهران|تور کربلا اقساط

تور کربلا یک سفر مذهبی است که هر ساله در عراق با هدف زیارت شهر کربلا و بزرگداشت یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اسلام که شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در جنگ است برگزار می شود.

شما در این صفحه میتوانید انواع تور کربلا را در تاریخ های متفاوت مشاهده بفرمایید.

کربلا یکی از شهر های زیارتی است. که در تمام روز های سال پذیرای رائران حسینی عزیز میباشد،
حتی در ایام عید نوروز ، عید سعید قربان و عید غدیر نیز مملو از زائر می باشد.

❇تمامی تورهای کربلا بصورت اقساط نیز برقرار میباشد❇

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات ✈️ پرواز
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.900.000 تومان3شنبه 1403/02/04هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان3شنبه 1403/02/04هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
16.950.000 تومان3شنبه 1403/02/04هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
15.750.000 تومان4شنبه 1403/02/05هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.900.000 تومان5شنبه 1403/02/06هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان5شنبه 1403/01/06هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
16.950.000 تومان5شنبه 1403/02/06هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
17.750.000 تومان5شنبه 1403/02/07هفت شب در عراق
یک شب کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
16.450.000 تومان2شنبه 1403/02/08هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.900.000 تومان1شنبه 1403/02/09هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
17.450.000 تومان1شنبه 1403/02/09هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان1شنبه 1403/02/09هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
16.450.000 تومان2شنبه 1403/02/10هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.900.000 تومان3شنبه 1403/02/11هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
17.450.000 تومان3شنبه 1403/02/11هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان3شنبه 1403/02/11هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
16.450.000 تومان4شنبه 1403/02/12هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.900.000 تومان5شنبه 1403/02/13هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
17.450.000 تومان5شنبه 1403/02/13هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان5شنبه 1403/02/13هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
17.750.000 تومانجمعه 1403/02/14هفت شب در عراق
یک شب کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.550.000 تومان1شنبه 1403/02/16هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان1شنبه 1403/02/16هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.900.000 تومان3شنبه 1403/02/18هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان3شنبه 1403/02/18هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.900.000 تومان5شنبه 1403/02/20هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان5شنبه 1403/02/20هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.900.000 تومان1شنبه 1403/02/23هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان1شنبه 1403/02/23هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.900.000 تومان3شنبه 1403/02/25هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان3شنبه 1403/02/25هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.900.000 تومان5شنبه 1403/02/27هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان5شنبه 1403/02/27هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.900.000 تومان1شنبه 1403/02/30هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.800.000 تومان1شنبه 1403/02/30هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات ✈️ پرواز
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
15.550.000 تومان1شنبه 1403/02/02هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
15.800.000 تومان1شنبه 1403/02/02هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
15.950.000 تومان1شنبه 1403/02/02هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
16.250.000 تومان2شنبه 1403/02/03هفت شب در عراق
یک شب کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دره الرسول
هتل نجف قصر الملوک
15.400.000 تومان2شنبه 1403/02/03هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوبشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
14.750.000 تومان2شنبه 1403/02/03هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
14.550.000 تومان3شنبه 1403/02/04هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
16.800.000 تومان3شنبه 1403/02/04هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
15.550.000 تومان3شنبه 1403/02/04هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
13.950.000 تومان4شنبه 1403/02/05هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
14.550.000 تومان5شنبه 1403/02/06هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
15.800.000 تومان5شنبه 1403/01/06هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
14.950.000 تومان5شنبه 1403/02/06هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
15.750.000 تومان5شنبه 1403/02/07هفت شب در عراق
یک شب کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
14.450.000 تومان2شنبه 1403/02/08هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولیشرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️

تور کربلا وی آی پی VIP

(دوشنبه هر هفته در الویت )

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات ✈️ پرواز
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
36.980.000 تومانجمعه 24 فروردین 1403حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی و خارجی✈️
با ترنسفر فرودگاه و بین هتل
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
37.000.000 تومانشنبه 25 فروردین 1403حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی و خارجی✈️
با ترنسفر فرودگاه و بین هتل
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
37.200.000 تومانیکشنبه 26 فروردین 1403حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی و خارجی✈️
با ترنسفر فرودگاه و بین هتل
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
37.300.000 توماندوشنبه 27 فروردین 1403حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی و خارجی✈️
با ترنسفر فرودگاه و بین هتل
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
37.300.000 تومانسه شنبه 28 فروردین 1403حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی و خارجی✈️
با ترنسفر فرودگاه و بین هتل
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
37.300.000 تومانچهارشنبه 29 فروردین 1403حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی و خارجی✈️
با ترنسفر فرودگاه و بین هتل
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
37.300.000 تومانپنجشنبه 30 فروردین 1403حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی و خارجی✈️
با ترنسفر فرودگاه و بین هتل
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
37.300.000 تومانجمعه 31 فروردین 1403حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی و خارجی✈️
با ترنسفر فرودگاه و بین هتل
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
38.300.000 تومانشنبه 01 اردیبهشت 1403حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی و خارجی✈️
با ترنسفر فرودگاه و بین هتل
هتل کربلا VIP :
البارون
هتل نجف VIP :
قصرالدر
38.500.000 تومانیکشنبه 02 اردیبهشت 1403حداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی و خارجی✈️
با ترنسفر فرودگاه و بین هتل

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات🚌 اتوبوس ایرانی و عراقی
کربلا: الاسباط یا مشابه ب
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
7.650.000 تومان 1403/02/036شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی🚌
کربلا: الاسباط یا مشابه ب
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
7.050.000 تومان 1403/02/045شب هتل/ یک شب اقامت صحن سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی🚌
کربلا: الهنون
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
8.050.000 تومان 1403/02/056شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی🚌
کربلا: الاسباط یا مشابه ب
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
7.650.000 تومان 1403/02/076شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی🚌
کربلا: الاسباط یا مشابه ب
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
7.150.000 تومان 1403/02/085شب هتل/ یک شب اقامت صحن سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی🚌
کربلا: الهنون
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
8.250.000 تومان 1403/02/096شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی🚌
کربلا: الاسباط یا مشابه ب
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
7.850.000 تومان 1403/02/116شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی🚌
کربلا: الاسباط یا مشابه ب
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
7.150.000 تومان 1403/02/125شب هتل/ یک شب اقامت صحن سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی🚌
کربلا: الهنون
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
8.550.000 تومان 1403/02/136شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی🚌
کربلا: الاسباط یا مشابه ب
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
7.850.000 تومان 1403/02/156شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی🚌
کربلا: الاسباط یا مشابه ب
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
7.350.000 تومان 1403/02/165شب هتل/ یک شب اقامت صحن سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی🚌
کربلا: الهنون
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
8.550.000 تومان 1403/02/176شب هتل/ سامرا و کاظمین به صورت عبوریدرجه 2اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق معمولی🚌

نام هتل کربلا و نجفهتل کاظمین شب های اقامتزمینی / هوایی تاریخقیمت (تومان)
هتل کربلا کورال ج
هتل نجف اوروک ج
گروه ب3 شب کربلا / 3 شب نجف / 1 شب کاظمینهوایی زاگرسسه شنبه 1403/01/1417.126.000
هتل کربلا عطاءالوارث ج
هتل نجف کوثر ج
برج الجواد گروه ب3 شب کربلا / 2 شب نجف / 1 شب کاظمینهوایی العراقیهدوشنبه 1403/01/2017.460.000
هتل کربلا دره الرسول الف
هتل نجف ام القری ب
گروه ب3 شب کربلا / 3 شب نجف / 1 شب کاظمینهوایی تابانسه شنبه 1403/01/2116.100.000
هتل کربلا عطاءالوارث ج
هتل نجف کوثر ج
برج الجواد گروه ب3 شب کربلا / 2 شب نجف / 1 شب کاظمینهوایی العراقیهچهارشنبه 1403/01/2217.450.000
هتل کربلا عطاءالوارث ج
هتل نجف کوثر ج
برج الجواد گروه ب3 شب کربلا / 2 شب نجف / 1 شب کاظمین3 شب کربلا / 2 شب نجف / 1 شب کاظمینپنجشنبه 1403/01/2317.455.000
هتل کربلا جنه الکوثر ج
هتل نجف خان الذهب ج
جمیرا گروه ج3 شب کربلا / 3 شب نجف / 1 شب کاظمین3 شب کربلا / 2 شب نجف / 1 شب کاظمینجمعه 1403/01/2413.550.000

تور کربلا ارزان ترین

نام هتل کربلا و نجفنام هتل کاظمینقیمت (تومان)مدتتاریخ زمینی / هوایینوع تور
هتل کربلا جواهر الف
هتل نجف بیان ب
مجموعه ب7.910.000 7 شب در عراقسه شنبه 1403/01/14زمینی 🚌حج و زیارتی
کربلا: الاسباط یا مشابه ب
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
عبوری 6.650.000 6 شب در عراقسه شنبه 1403/01/14زمینی 🚌آزاد و گردشگری
هتل کربلا ابراج الشرق الف
هتل نجف اوروک ج
مجموعه ب15.075.000 7 شب در عراقسه شنبه 1403/01/14هوایی✈️حج و زیارتی
کربلا: الاسباط یا مشابه ب
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
عبوری 6.650.000 6 شب در عراقچهارشنبه 1403/01/22زمینی 🚌آزاد و گردشگری
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
عبوری16.450.0007 شب در عراق5شنبه 1403/02/06هوایی✈️آزاد و گردشگری
کربلا: الاسباط یا مشابه ب
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
عبوری7.150.000 تومان6 شب در عراق1403/02/12زمینی 🚌آزاد و گردشگری
کربلا: الاسباط یا مشابه ب
نجف: مضیف الحسن یا مشابه ب
عبوری7.050.000 تومان6 شب در عراق1403/02/04زمینی 🚌آزاد و گردشگری

برنامه سفر تور کربلا  

پرواز از فرودگاه امام خمینی به مقصد نجف انجام می شود. بعد از رسیدن به فرودگاه نجف، با اتوبوس به سمت هتل در نجف یا کربلا حرکت می کنیم. سپس اتاق هر نفر مشخص می‌شود و برای صرف نهار یا شام به رستوران هتل می‌رویم. زمانی که مسافران غذا میل نمودند به سمت زیارت حرم مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل در کربلا می رویم. در مدت حضور در کربلا که معمولا 4 الی 5 شب است از همه اماکن زیارتی و سیاحتی این شهر مانند مسجد کوفه و مسجد سهله بازدید انجام می‌شود.

حال برای زیارت حرمین شریفین با اتوبوس به کاظمین و سامرا می‌رویم. در دو روز آخر سفر نیز معمولا به هتل نجف رفته و به زیارتگاه های مهم این شهر من جمله حرم مطهر حضرت علی سر می‌زنیم. برای برگشت نیز با جمع شدن مسافران عازم فرودگاه نجف و از آنجا به مقصد فرودگاه امام پرواز می کنیم. 

تخفیف ویژه تور کربلا

جهت دریافت تخفیف ویژه برای رزرو تور کربلا شماره تماس خود را وارد نمائید تا با شما تماس بگیریم.

مکان های زیارتی تور کربلا و نجف 

در بازدید از کربلا و نجف معمولاً مکان ها ی زیارتی زیر بازدید می شود. 

زیارت دوره زائران در کربلای معلا

تورهای زیارتی کربلا علاوه بر بازدید از حرم حضرت ابوالفضل و امام حسین در کربلا به انجام زیارتی به نام زیارت دوره می‌پردازند. تل زینبیه در خیابان باب القبله روبروی صحن باب القبله قرار دارد. خیمه گاه امام حسین هم در ضلع جنوب غربی در نزدیکی حرم و تل زینبیه است. این اماکن مهم و تاریخی محل برافراشته شدن خیمه گاه امام حسین در کربلاست. مکان دیگر زیارت دوره مقام امام زمان است که در حاشیه نهر حسینی دز نزدیکی حرم قرار دارد. مقام علی اصغر و علی اکبر نیز جز زیارت دوره حساب می‌شود که به دلیل ایجاد مزاحمت برای کسبه طبق فتوای مجتهدان از انجام آن خودداری می‌گردد. مسجد کوفه، مسجد سهله و مسجد حنانه نیز جز زیارت دوره محسوب می‌شوند که مجموعاً بیش از 18 مقام دارند.

در تمامی این مقام ها زیارت دوره به صورت مستحب انجام می‌شود. بنابراین توان جسمانی زائر را در نظر می‌گیرند و با توجه به آن زیارت دوره را انجام می‌دهند. در تمامی تورهای کربلای ریحانه یک نفر به همراه کاروان در این مراسمات حضور دارد و تمامی زائران را در صورت تمایل به انجام این اعمال راهنمایی می‌نماید.

تور کربلا گردشگری با ریحانه

مناسبت های خاص تور کربلا

تور کربلا محرم و صفر 

تقاضا برای سفر زیارتی کربلا در ماه محرم و سفر به خصوص در ایام شهادت امام حسین و حضرت ابوالفضل افزایش می‌یاید. پیشنهاد می‌کنیم اگر دنبال یک شور حسینی هستید تاسوعا و عاشورا در کربلا همراه ما باشید.

تور کربلا در اربعین حسینی

بسیاری از شیعیان با پای پیاده سفر به اربعین حسینی یا چهلم درگذشت امام حسین را تجربه می‌کنند. شور حسینی در اربعین با حضور میلیون ها زائر به اوج خود می‌رسد. تور کربلا ویژه ایام اربعین همواره یکی از پر ازدحام ترین تورهای کربلا محسوب می‌شود. بنابرین در این روزها سعی می‌کنیم چندین مدل تور برگزار نمائیم تا سفری بدون دغدغه برای شما فراهم شود.

تور کربلا در ماه رمضان

در ایام ماه رمضان نیز مسافرت های کربلایی خصوصاً در تاریخ های خاص مانند شبهای قدر و شب ضربت خوردن امیر المومنین و شهادت حضرت علی به اوج می‌رسد. بسیاری از عاشقان حضرت علی در روز شهادت آن حضرت در نجف حضور دارند تا از نزدیم به عزاداری و زیارت بپردازند.

تور کربلا عید غدیر خم و عید قربان

جمع زیادی از شیعیان به دلیل ضغف جسمانی امکان روزه گرفتن ندارند. این افراد سعی می‌کنند مناسبت هایی مانند عید غدیر و قربان را در کربلا و نجف باشند. تورهای ویژه ای برای این ایام در نظر گرفته ایم تا پذیرای زائران عزیزمان باشیم. ضمن اینکه همواره سعی می‌کنیم با عقد قرارداد سالانه با هتلها در تمامی اعیاد خاص قیمت را ثابت نگه داریم تا به زائران امام حسین فشار اقتصادی وارد نشود.

تور کربلا در عید نوروز

عید باستانی ایرانی ها نوروز است. در چنین روزهای عاشقان ابا عبدلله سعی می‌کنند سال را در کنار ضریح مطهر ایشان نو کنند. ازین رو ریحانه ربلا از تاریخ 24اسفند هر سال تورهای نوروزی خود را ویژ] تحویل سال نو برگزار می‌نماید.

 

سوالات متداول تور 

 • تور کربلا از چه راهی انجام می‌شود؟

تور کربلا به صورت زمینی با اتوبوس و قطار و به صورت هوایی با هواپیما برگزار می‌شود.

 • تور کربلا چند روزه برگزار می‌شود؟

در ریحانه کربلا تور کربلا  به 3 مدل برگزار می‌گردد: 1- تورهای با اقامت هفت شب 2- تورهای با اقامت چهار شب 3- تورهای وی آی پی با اقامت سه شب و چهار شب

 • تور کربلا در چه روزهایی و از چه شهرهایی برگزار می‌شود؟

تور کربلا در تمامی روزهای سال و عمدتاً از شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، شیراز و تبریز و قم برگزار می‌گردد.

 • تفاوت تور کربلا گردشگری با تور کربلا حج و زیارتی در چیست؟

در تورهای گردشگری هتل های محل اقامت در کربلا و نجف هستند و بازدید از سامرا و کاظمین به صورت عبوری برگزار می‌گردد. اما در تورهای حج و زیارتی یک شب اقامت در هتل شهر کاظمین وجود دارد. همین طور غذای هتل های گردشگری در هتل طبخ می‌شود اما در تور حج و زیارتی غذا از آشپزخانه مرکزی ارسال می‌شود.

 • تفاوت قیمت تورهای کربلا به چه دلیل است؟ 

از هوایی یا زمینی بودن تور بگذریم، تقاوت اصلی تورهای کربلا در کیفیت هتل است. معمولاً هتل های درجه الف از کیفیت شامل تمیزی و کیفیت غذای بهتری برخوردارند.

اطلاعات ضروری قبل از سفر :

 1. اختلاف ساعت با ایران: 1/5- ساعت
 2. زبان رسمی: عربی و کردی
 3. واحد پول: دینار عراق
 4. کد کشور: 964++
 5. کد شهری: 40

شماره تلفن‌های اضطراری در کربلا :

 1. پلیس: 122104
 2. آمبولانس: 122
 3. آتش نشانی: 122115
 4. افراد گمشده: 07801300561
 5. شهر کربلا فرودگاه بین المللی ندارد

مکان های زیارتی کربلا

مکان های زیارتی تور کربلا زمینی در شهر کربلا کجاست؟

 • – زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین (ع)
 • – زیارت بارگاه ملکوتی حضرت ابوالفضل (ع)
 • – بازدید تل زینبیه
 • – بازدید خیمه گاه
 • – بازدید قتلگاه
 • بازدید کف العباس
 • – بازدید نهر علقمه
 • – زیارت مقام حضرت علی اصغر (ع)
 • – زیارت مقام حضرت علی اکبر (ع)
 • – زیارت مقام حضرت امام زمان عج

تور کربلا محورهای گردشگری و مذهبی بسیار مهمی هستند که هرساله میلیون‌ها نفر از سراسر جهان برای حضور در آن به کربلا سفر می‌کنند.

این شهرشناور محل تولد و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش است و به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد، همواره در تاریخ مسلمانان جایگاه مهمی داشته است.

تور کربلا یک سفر مقدس است که زائران را به قلب نجف اشرف و کربلای معلی می‌برد تا با حضرت اباعبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل العباس (ع) ارتباط برقرار کنند و از ویژگی‌های محل مقدس حضرتشان باخبر شوند.

تور کربلا از قدیم‌الایام تا به امروز، جذابیت بی‌نظیری برای هر فردی دارد و تبدیل به رویدادی با ارزش شده است. علاوه بر جاذبه‌های مذهبی، تور کربلا به دلیل زیبایی‌های طبیعی و تاریخی نیز استقبال بی‌نظیری از مسافران دارد.

امروزه شرکت‌های توریستی مثل ریحانه با ارائه خدمات مختلف و بازاریابی بیشتر، این سفر را برای آن دسته از گردشگرانی که به دنبال تجربه های جدید و منحصر به فرد هستند، جذابتر و دلنشین تر کرده‌اند.

یکی از مزایای اصلی تور کربلا، قابلیت آشنایی با فرهنگ و تمدن اسلامی و آشنایی با ادیان مختلف در جهان است.

با وجود اختلافات بین مذاهب، کربلا همواره محلی بوده است که تمام مسلمانان در آن با همدلی و همزبانی بسیاری به خاطر دوست داشتن حضرت امام حسین (ع) و پیروی از آرمان‌های او، جمع می‌شوند. سفر به این محل مقدس ذهنیت انسان را تغییر می‌دهد و او را به سوی تامل، آرامش و صلابت فرا می‌برد.

مزیت دیگری که تور کربلا دارد، قدم زدن در راه عدالت و استقلال است. امام حسین با برخاستن برای حق و حقیقت، مدرسه‌ای شد و دلیلی برای پیروی از او به این صورت است که انسان را به سوی بیننده شدن در قلب حقیقت و تحقیقات پیرامون خودش سوق می‌دهد.

همچنین باید به مزایای ارائه یادگیری از امام حسین و یاران باوفایش اشاره کرد. علاوه بر این، روحیات حسینی می‌تواند برای افرادی که به جستجوی خود و حقیقت به دنبال وضعیت‌ها و رفتار و باورهایشان فیزیکی و اجتماعی مناسب کمک‌کننده باشد.

در پایان بازدید از کربلا و تجربه تور کربلا فرصت خوبی برای آشنایی با تاریخ اسلام و کاوش در وقایعی است که این شهر باستانی شاهد آن بوده است.

این سفر همچنین فرصتی برای صلح، عشق و همبستگی میان مسلمانان و محل ملاقات همه فرقه های اسلامی محسوب می شود. سفر تور کربلا فرصتی باشد تا هر مسلمانی از عظمت این واقعه دینی بهره مند شود و عشق و قدردانی خود را نسبت به اهل بیت اطهار ابراز کند.

5/5 - (5 امتیاز)
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن