گروه زیارتی ریحانه کربلا

تور کربلا زمینی ارزان از تهران|تور کربلا اقساط

شما در این صفحه میتوانید انواع تور کربلا را در تاریخ های متفاوت مشاهده بفرمایید.

کربلا یکی از شهر های زیارتی است.

که در تمام روز های سال پذیرای رائران حسینی عزیز میباشد،

حتی در ایام عید نوروز ، عید سعید قربان و عید غدیر نیز مملو از زائر می باشد.

❇تمامی تورها بصورت اقساط نیز برقرار میباشد❇

تور کربلا دو سرهوایی 

(لیست تور هوایی درجه +1)

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات ✈️ پرواز
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
15.900.000 تومان4 شنبه 1402/06/22
2 شب نجف
5 شب کربلا
هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری ، رایگان
هزینه عوارض خروجی به عهده زائر
شرکتهای هواپیمائی ایران
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
14.500.000 تومان شنبه 1402/06/25
2 شب نجف
5 شب کربلا
هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری ، رایگان
هزینه عوارض خروجی به عهده زائر
شرکتهای هواپیمائی ایران
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
14.900.000 تومان3 شنبه 1402/06/28
2 شب نجف
5 شب کربلا
هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری ، رایگان
هزینه عوارض خروجی به عهده زائر
شرکتهای هواپیمائی ایران
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
14.900.000 تومان4 شنبه 1402/06/29
2 شب نجف
5 شب کربلا
هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری ، رایگان
هزینه عوارض خروجی به عهده زائر
شرکتهای هواپیمائی ایران
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
14.500.000 تومانشنبه 1402/07/01
2 شب نجف
5 شب کربلا
هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری ، رایگان
هزینه عوارض خروجی به عهده زائر
شرکتهای هواپیمائی ایران
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
14.500.000 تومان2 شنبه 1402/07/03
2 شب نجف
5 شب کربلا
هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین عبوری ، رایگان
هزینه عوارض خروجی به عهده زائر
شرکتهای هواپیمائی ایران

تور کربلا دو سر هوایی 

(لیست تورهوائی درجه الف)

🏨 هتل💰 قیمت📆 تاریخ☀️ مدت🌟 درجه – خدمات مناسبت ✈️ ✈️ پرواز
کربلا : المتین / جنت الهدی
نجف : ارض القداح / رواق / راهب
16.100.000 تومان شنبه 1402/06/257شب
شب جمعه کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
دهه سوم ماه محرم
شهادت امام رضا عشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : المتین / جنت الهدی
نجف : ارض القداح / رواق / راهب
16.100.000 تومان3 شنبه 1402/06/287شب
2 شب اول نجف
شب جمعه کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
دهه سوم ماه محرم
شهادت امام حسن عسگری عشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : المتین / جنت الهدی
نجف : ارض القداح / رواق / راهب
16.100.000 تومان شنبه 1402/07/017شب
2 شب اول نجف
شب جمعه کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
دهه اول ماه صفر
شهادت امام حسن عسگری عشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : المتین / جنت الهدی
نجف : ارض القداح / رواق / راهب
16.600.000 تومان3 شنبه 1402/07/047شب
2 شب اول نجف
شب جمعه کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
ولادت رسول اکرم صشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : المتین / جنت الهدی
نجف : ارض القداح / رواق / راهب
16.600.000 تومان شنبه 1402/07/087شب
2 شب اول نجف
شب جمعه کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
ولادت امام جعفر صادق عشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : المتین / جنت الهدی
نجف : ارض القداح / رواق / راهب
15.600.000 تومان3 شنبه 1402/07/117شب
2 شب اول نجف
شب جمعه کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
عادیشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : المتین / جنت الهدی
نجف : ارض القداح / رواق / راهب
15.600.000 تومانشنبه 1402/07/157شب
2 شب اول نجف
شب جمعه کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
عادیشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : المتین / جنت الهدی
نجف : ارض القداح / رواق / راهب
15.600.000 تومان3 شنبه 1402/07/187شب
2 شب اول نجف
شب جمعه کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
عادیشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : المتین / جنت الهدی
نجف : ارض القداح / رواق / راهب
15.600.000 تومانشنبه 1402/07/227شب
2 شب اول نجف
شب جمعه کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
عادیشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : المتین / جنت الهدی
نجف : ارض القداح / رواق / راهب
15.600.000 تومان3 شنبه 1402/07/257شب
2 شب اول نجف
شب جمعه کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
عادیشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : المتین / جنت الهدی
نجف : ارض القداح / رواق / راهب
16.100.000 تومانشنبه 1402/07/297شب
2 شب اول نجف
شب جمعه کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
ولادت امام حسن عسگری عشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : المتین / جنت الهدی
نجف : ارض القداح / رواق / راهب
16.100.000 تومان3 شنبه 1402/08/027شب
2 شب اول نجف
شب جمعه کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
وفات حضرت معصومه سشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : الهنون
نجف : ارض القداح یا مشابه
15.800.000 تومان
5 شنبه 1402/06/23
7شب
5شب اول کربلا
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
رحلت رسول اکرم صشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : الهنون
نجف : ارض القداح یا مشابه
15.600.000 تومان
1 شنبه 1402/06/26
7شب
2شب اول نجف
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
شهادت امام حسن عسگری ع 2 مهرشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : الهنون
نجف : ارض القداح یا مشابه
15.600.000 تومان
3شنبه 1402/06/28
7شب
2 شب اول نجف
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
شهادت امام حسن عسگری ع2 مهرشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️
کربلا : الهنون
نجف : ارض القداح یا مشابه
15.600.000 تومان
5 شنبه 1402/06/30
7شب
3 شب اول نجف
سامرا و کاظمین رایگان ، عبوری
وفات سکینه خاتون س دختر امام حسین 30شهریورشرکتهای هواپیمائی ایرانی✈️

تور کربلا دو سرهوایی 

(لیست تور هوایی درجه 2 )

🏨 هتل💰 قیمت📆 تاریخ☀️ مدت🌟 درجه – خدمات✈️ پرواز
کربلا:قصر الدوره
نجف :بستان یا مشابه
15.000.000 تومان4 شنبه 1402/06/227 شب 5شب اول کربلا2 ب الفشرکتهای هواپیمائی ایران
کربلا:قصر الدوره
نجف :بستان یا مشابه
14.500.000 تومان شنبه 1402/06/257 شب 4شب اول کربلا2 ب الفشرکتهای هواپیمائی ایران
کربلا:قصر الدوره
نجف :بستان یا مشابه
14.500.000 تومان2 شنبه 1402/06/277 شب 2 شب اول نجف2 ب الفشرکتهای هواپیمائی ایران
کربلا:قصر الدوره
نجف :بستان یا مشابه
14.500.000 تومان4 شنبه 1402/06/297 شب 2 شب اول نجف2 ب الف
شرکتهای هواپیمائی ایران
کربلا : ربوه یا مشابه
نجف : راهب یا مشابه
15.500.000تومان
5 شنبه 1402/05/197 شب 2 شب اول نجف2 ب الف
شرکتهای هواپیمائی ایران
کربلا : ربوه یا مشابه
نجف : راهب یا مشابه
12.900.000تومان
شنبه 1402/05/217 شب 2 شب اول نجف2 ب الف
شرکتهای هواپیمائی ایران
کربلا : ربوه یا مشابه
نجف : راهب یا مشابه
12.900.000تومان
2 شنبه 1402/05/237 شب 2 شب اول نجف2 ب الف
شرکتهای هواپیمائی ایران
کربلا : ربوه یا مشابه
نجف : راهب یا مشابه
13.400.000تومان
3 شنبه 1402/05/247 شب 2 شب اول نجف2 ب الف
شرکتهای هواپیمائی ایران

تور کربلا دو سر هوایی VIP

(لیست تور VIP )

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات ✈️ پرواز
هتلهای کربلا :
بارون / نعیم الوارث / ریحان
هتل نجف :
قصرالدر ، ارض السهله
35.000.000 تومانبا هماهنگی قبلی برای تمام ایام هفته آمادگی اجرا هستحداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی

تور کربلا یک سرهوایی 

(لیست تور یکسر هوایی درجه 1 )

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات✈️ پرواز
🚌 اتوبوس
درجه 1✈️ رفت هواپیما
🚌 برگشت اتوبوس

تور کربلا یک سرهوایی 

(لیست تور یکسرهوایی درجه 2 )

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات✈️ پرواز
🚌 اتوبوس

تور کربلا دو سر زمینی 

(لیست تور زمینی درجه 1 )

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات🚌 اتوبوس vip
🚌 اتوبوس
هتل کربلا : قصرالدر یا مشابه
هتل نجف : کل الاقمار یا مشابه
7.600.000 ریال1402/06/24 جمعه6 شب اقامت
4 شب اول کربلا
ظرفیت تکمیلاتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق 44 نفره
هتل کربلا : قصرالدر یا مشابه
هتل نجف : کل الاقمار یا مشابه
7.600.000 ریال1402/06/26 1 شنبه6 شب اقامت
2 شب اول نجف
درجه 1 درجه 1اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق 44 نفره
هتل کربلا : قصرالدر یا مشابه
هتل نجف : کل الاقمار یا مشابه
7.600.000 ریال1402/06/30 5 شنبه6 شب اقامت
2 شب اول نجف
درجه 1 درجه 1اتوبوس ایران VIP
اتوبوس عراق 44 نفره

تور کربلا دو سر زمینی 

(لیست تور زمینی درجه 2 )

[
🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات🚌 اتوبوس
🚌 اتوبوس
هتل کربلا: قصر الدریا مشابه
هتل نجف : کل الاقمار یا مشابه
6.200.000 تومانجمعه 1402/05/202 شب اول نجف
کاظمین ، سامرا عبوری
درجه 2🚌 اتوبوس داخل ایرانvip
🚌 اتوبوس عراق معمولی
هتل کربلا: قصر الدریا مشابه
هتل نجف : کل الاقمار یا مشابه
6.200.000 تومان شنبه 1402/05/212 شب اول نجف
کاظمین ، سامرا عبوری
درجه 2🚌 اتوبوس داخل ایرانvip
🚌 اتوبوس عراق معمولی

تور کربلا دو سر زمینی 

(لیست تور زمینی درجه 3 )

[
🏤 هتل 💰 قیمت 📅 تاریخ ☀ مدت 🌟 درجه - خدمات 🚌ا توبوس
🚌 اتوبوس

اطلاعات ضروری قبل از سفر :

 1. اختلاف ساعت با ایران: 1/5- ساعت
 2. زبان رسمی: عربی و کردی
 3. واحد پول: دینار عراق
 4. کد کشور: 964++
 5. کد شهری: 40

شماره تلفن‌های اضطراری در کربلا :

 1. پلیس: 122104
 2. آمبولانس: 122
 3. آتش نشانی: 122115
 4. افراد گمشده: 07801300561
 5. شهر کربلا فرودگاه بین المللی ندارد

مکان های زیارتی کربلا

مکان های زیارتی تور کربلا زمینی در شهر کربلا کجاست؟

 • – زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین (ع)
 • – زیارت بارگاه ملکوتی حضرت ابوالفضل (ع)
 • – بازدید تل زینبیه
 • – بازدید خیمه گاه
 • – بازدید قتلگاه
 • بازدید کف العباس
 • – بازدید نهر علقمه
 • – زیارت مقام حضرت علی اصغر (ع)
 • – زیارت مقام حضرت علی اکبر (ع)
 • – زیارت مقام حضرت امام زمان عج

تور کربلا زمینی ارزان از تهران

احكام و آداب زيارت در تور کربلا زمینی ارزان از تهران

براى تشرف به حرم مطهر معصومين عليهم السلام و در حال زيارت قبور مطهر آنان، اين كارها مستحب است:
۱. غسل زيارت، كه به همين نيت انجام شود و كيفيّت آن با ساير غسل‌ها فرقى ندارد.
۲. با طهارت و وضو بودن.
۳. پوشيدن لباس هاى پاك و تميز و بهتر است سفيد باشد.
۴. عطر زدن و خوشبو كردن خود. بجز براى زيارت حضرت امام حسين عليه السلام كه اين عمل مستحب نيست.
۵. با آرامش و وقار حركت كردن و گام‌ها را كوتاه برداشتن.
۶. مشغول بودن به ذكر، به خصوص ذكر «اللَّه اكبر» و «الحمد للَّه» در حال رفتن به زيارت.
۷. خواندن اذن دخول و اجازه گرفتن براى ورود به حرم.
۸. بوسيدن آستانه و درگاه حرم، ولى سجده كردن جايز نيست مگر آنكه سجده شكر به جهت توفيق اين زيارت باشد.
۹. وارد شدن به حرم با پاى راست.
۱۰. نزديك حرم رفتن، به طورى كه بتواند در كنار ضريح قرار گيرد و خود را به آن بچسباند، در صورتى كه مزاحمتى براى زائران نداشته باشد و سبب اختلاط با نامحرم نباشد.
۱۱. ايستادن در حال زيارت، اگر عذرى ندارد و بتواند بايستد.
۱۲. تكبير گفتن پيش از زيارت، وقتى قبر مطهر را مى بيند.
۱۳. خواندن زيارت هايى كه از معصومين عليهم السلام رسيده است.
۱۴. آهسته زيارت خواندن و پرهيز از صداى بلند.
۱۵. خواندن دو ركعت نماز زيارت، پس از زيارت و هديه آن به صاحب مزار.
۱۶. در زيارت معصومين عليهم السلام مستحب است پشت به قبله و رو به قبر زيارت بخواند.
۱۷. خواندن دعا و قرآن و هديه ثواب آن به صاحب مزار.
۱۸. توبه از گناهان؛ زيرا آن اماكن محل پذيرش توبه است.
۱۹. پرهيز از سخنان ناشايست و لغو و بيهوده و امور دنيايى در آن اماكن مقدس.
۲۰. بيرون رفتن از آنجا پس از زيارت تا جا براى ديگران باشد و از زيارت ملول نشود و شوق زيارت همچنان در دلش زنده بماند. (۱)

-----------------------------------------

منابع📚
۱- ریحانه کربلا به نقل از
. العروة الوثقى، ج ۱، فى الوضوءات المستحبه، ص ۱۹۴، الخامس و فى الاغسال المكانيه و الفعليه، ص ۴۶۲؛ سراج الشيعه فى آداب الشريعه، ص ۲۴۱ و مفاتيح الجنان، آداب زيارت.


تور کربلا اقساط

همه چیز درباره نجف در تور کربلا اقساط

نجف يكى از شهرهاى زيارتى عراق است.

كه در استانى به همين نام واقع شده است.

به سبب وجود مزار شريف نخستين پيشواى شيعيان جهان، كعبه آمال و آرزوهاى بسيارى ازمشتاقان وارادت مندان اهل بيت است.

اين شهر با ۵۶۳۰۰۰ نفر جمعيت، در ۷۷ كيلومترى جنوب شرقى كربلا.

و ده كيلومترى جنوب كوفه قرار دارد.

وجود شهر باستانى حيره در مجاورت آن، كه تمدن درخشانى در تاريخ عراق دارد،

از سابقه تاريخى اين منطقه خبر مى دهد.

وادى السلام در شمال و درياى خشك شده نجف در مغرب و صحرايى متصل به بادية الشام كه تا عربستان واردن و سوريه ادامه دارد.

در مغرب آن واقع شده است.

اين شهر را از آن رو نجف ناميده اند .

كه نسبت به زمين هاى مجاور بلند، و به سبب آن كه مستطيل شكل و يا دايره اى است.

آب بر سطح آن جمع نمى شود.

به گفته ياقوت حموى نجف ساحل درياى شور است.

كه در قديم به حيره متصل بود.

ارتفاع نجف از دريا هفتاد متر است.

در وجه تسميه آن، در سخنى ديگر گفته اند: در زمان طوفان نوح اين جا مكانى مرتفع بود.

سپس درياچه اى پهناور در آن شكل گرفت.

كه به «نى» اشتهار يافت.

اين درياچه با گذشت زمان به تدريج خشك شد.

و به آن «نى جَفّ» گفتند؛ يعنى درياى نى خشك شد..

اين منطقه علاوه بر نجف، به نام هاى ديگرى نيز شهرت دارد.

از جمله الغرى يا غرّيان. غرى به معناى زيبايى است.

و هر بناى نيكى را غرى گويند.

غريان كوفه از آن گرفته شده است.

و نيز در وجه تسميه آن گفته اند .

نام يك يا دو علامت يا بناى بلند بوده كه قبل از اسلام در محل كنونى مسجد حنانه از دور ديده مى شده است.

به گفته ياقوت حموى، اين دو علامت يابنا، مانند دو صومعه، در بيرون كوفه نزديك قبر على عليه السلام قرار داشت.

لفظ غرى يا غريين در شعر شاعران درباره نجف بسيار استفاده شده است.

كسانى را كه در نجف اشرف ساكن و يا متولد شده اند.

 عمدتاً غروى گويند.

از ديگر نام هاى اين شهر در متون تاريخى مى توان به حدالعذراء، حوار، جودى، وادى السلام، ظهر، ربوه،با نقيا و مشهد اشاره كرد.

نجف، به لحاظ موقعيت جغرافيايى، در حقيقت مرز بين شهر و صحرا است.

شهر آن كوفه و صحرا نيز شن زارهايى است كه در اطراف، گرما و باد زيادى را براى آن به ارمغان مى آورد و دماى شهر را در برخى زمان‌ها به پنجاه درجه مى رساند.

گرچه شهر نجف همواره به لحاظ آب در تنگنا و سختى بود.

در بعضى زمان‌ها از جمله قرن هفتم از آب آن بيست هزار نخل آبيارى مى شد.

به گفته ابن جبير، جهان گرد مشهور؛ نجف زمينى است .

سخت و گسترده و دل باز كه چشم را از گستردگى و نيكى خود مى نوازد.

امروزه شهر نجف، همانند كربلا از دو قسمت شهر نو و كهنه تشكيل شده است.

شهر قديم يا كهنه به چهار محله تقسيم مى شود:


۱- مشراق

۲- براق

۳- عماره

۴- حويش

شهر جديد در حدود سه دهه اخير ساخته شده.

و از لحاظ شهرسازى نسبتاً خوب و زيبا با خيابان‌ها و كوچه هاى وسيع و صاف و فضاهاى سبز فراوان است.

-----------------------------------------

منابع📚
عتبات عالیات عراق صفحات۲۵ الی۳۰

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن