گروه زیارتی ریحانه کربلا

تور کربلا زمینی ارزان از تهران|تور کربلا اقساط

شما در این صفحه میتوانید انواع تور کربلا را در تاریخ های متفاوت مشاهده بفرمایید.

کربلا یکی از شهر های زیارتی است.

که در تمام روز های سال پذیرای رائران حسینی عزیز میباشد،

حتی در ایام عید نوروز ، عید سعید قربان و عید غدیر نیز مملو از زائر می باشد.

❇تمامی تورها بصورت اقساط نیز برقرار میباشد❇

تور کربلا دو سرهوایی 

(لیست تور هوایی درجه +1)

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات ✈️ پرواز
هتل کربلا برج الاماره یا سید العرب
هتل نجف الاسطوره یا مقام
11.200.000 تومان جمعه 1401/09/4
هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین رایگان
( درصورت امنیت)
هزینه عوارض خروجی به عهده زائر کارت دو دوز واکس الزامی
درجه 1
هتل کربلا برج الاماره یا سید العرب
هتل نجف الاسطوره یا مقام
11.200.000 تومان 2 شنبه 1401/09/07
هفت شب در عراق

سامرا و کاظمین رایگان
( درصورت امنیت)
هزینه عوارض خروجی به عهده زائر کارت دو دوز واکس الزامی
درجه 1
هتل کربلا برج الاماره یا سید العرب
هتل نجف الاسطوره یا مقام
11.200.000 تومانجمعه 1401/09/11
هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین رایگان
( درصورت امنیت)
هزینه عوارض خروجی به عهده زائر کارت دو دوز واکس الزامی
درجه 1
هتل کربلا برج الاماره یا سید العرب
هتل نجف الاسطوره یا مقام
11.200.000 تومان2 شنبه 1401/09/14
هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین رایگان
( درصورت امنیت)
هزینه عوارض خروجی به عهده زائر کارت دو دوز واکس الزامی
درجه 1
هتل کربلا برج الاماره یا سید العرب
هتل نجف الاسطوره یا مقام
11.200.000 تومان جمعه 1401/09/18
هفت شب در عراق
سامرا و کاظمین رایگان
( درصورت امنیت)
هزینه عوارض خروجی به عهده زائر کارت دو دوز واکس الزامی
درجه 1
هتل کربلا برج الاماره یا سید العرب
هتل نجف الاسطوره یا مقام
11.200.000 تومان 2 شنبه 1401/09/21هفت شب در عراق

سامرا و کاظمین رایگان
( درصورت امنیت)
هزینه عوارض خروجی به عهده زائر کارت دو دوز واکس الزامی
درجه 1

تور کربلا دو سر هوایی 

(لیست تورهوائی درجه الف)

🏨 هتل💰 قیمت📆 تاریخ☀️ مدت🌟 درجه – خدمات✈️ ✈️ پرواز
الهنون کربلا
قصر العرب یا مشابه نجف
10.600.000 تومان5 شنبه 1401/09/037شب
2 شب اول نجف
1دو سر پرواز✈️✈️
الهنون کربلا
قصر العرب یا مشابه نجف
10.600.000 تومان1 شنبه 1401/09/067شب
2 شب اول نجف
1دو سر پرواز✈️✈️
الهنون کربلا
قصر العرب یا مشابه نجف
10.600.000 تومانجمعه 1401/09/117شب
3 شب اول نجف
1دو سر پرواز✈️✈️
الهنون کربلا
قصر العرب یا مشابه نجف
10.600.000 تومان 3 شنبه 1401/09/157شب
2 شب اول نجف
1دو سر پرواز✈️✈️
الهنون کربلا
قصر العرب یا مشابه نجف
10.600.000 تومان1 شنبه 1401/09/207شب
2 شب اول نجف
1دو سر پرواز✈️✈️
الهنون کربلا
قصر العرب یا مشابه نجف
10.600.000 تومانجمعه 1401/09/257شب
2 شب اول نجف
1دو سر پرواز✈️✈️
الهنون کربلا
قصر العرب یا مشابه نجف
10.600.000 تومان3 شنبه 1401/09/297شب
2 شب اول نجف
1دو سر پرواز✈️✈️

تور کربلا دو سرهوایی 

(لیست تور هوایی درجه 2 )

🏨 هتل💰 قیمت📆 تاریخ☀️ مدت🌟 درجه – خدمات✈️ پرواز
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال4 شنبه 1401/09/027 شب 2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال5 شنبه 1401/09/037 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال شنبه 1401/09/057 شب 2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال1شنبه 1401/09/067 شب 2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال2شنبه 1401/09/077 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال3 شنبه 1401/09/087 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال4 شنبه 1401/09/097 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال5 شنبه 1401/09/107 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال شنبه 1401/09/127 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال1 شنبه 1401/09/137 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال2 شنبه 1401/09/147 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال3 شنبه 1401/09/157 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال4 شنبه 1401/09/167 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
دره العباس یا الاسباط کربلا
راهب نجف
95.000.000 ریال5 شنبه 1401/09/177 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
کربلا هتل قصر الدوره
نجف هتل الف نزدیک
9.600.000 تومان شنبه 1401/09/057 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
کربلا هتل قصر الدوره
نجف هتل الف نزدیک
9.600.000 تومان2 شنبه 1401/09/077 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
کربلا هتل قصر الدوره
نجف هتل الف نزدیک
9.600.000 تومان4 شنبه 1401/09/097 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
کربلا هتل قصر الدوره
نجف هتل الف نزدیک
9.600.000 تومان شنبه 1401/09/127 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
کربلا هتل قصر الدوره
نجف هتل الف نزدیک
9.600.000 تومان2 شنبه 1401/09/147 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
کربلا هتل قصر الدوره
نجف هتل الف نزدیک
9.600.000 تومان4 شنبه 1401/09/167 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
کربلا هتل قصر الدوره
نجف هتل الف نزدیک
9.600.000 تومانشنبه 1401/09/197 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
کربلا هتل قصر الدوره
نجف هتل الف نزدیک
9.600.000 تومان2 شنبه 1401/09/217 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
کربلا هتل قصر الدوره
نجف هتل الف نزدیک
9.600.000 تومان4 شنبه 1401/09/237 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
کربلا هتل قصر الدوره
نجف هتل الف نزدیک
9.600.000 تومانشنبه 1401/09/267 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
کربلا هتل قصر الدوره
نجف هتل الف نزدیک
9.600.000 تومان2شنبه 1401/09/287 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی
کربلا هتل قصر الدوره
نجف هتل الف نزدیک
9.600.000 تومان4 شنبه 1401/09/307 شب2 ب الفرفت و برگشت هوائی

تور کربلا دو سر هوایی VIP

(لیست تور VIP )

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات ✈️ پرواز
هتلهای کربلا :
بارون ، نعیم الوارث
هتل نجف :
قصرالدر ، ارض السهله
21.300.000 تومانبا هماهنگی قبلی برای تمام ایام هفته آمادگی اجرا هستحداقل : 2 شب نجف
2 شب کربلا
عالی ، غذا منو باز ، امکانات تفریحی مناسبایر لاینهای داخلی

تور کربلا یک سرهوایی 

(لیست تور یکسر هوایی درجه 1 )

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات✈️ پرواز
🚌 اتوبوس
درجه 1✈️ رفت هواپیما
🚌 برگشت اتوبوس

تور کربلا یک سرهوایی 

(لیست تور یکسرهوایی درجه 2 )

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات✈️ پرواز
🚌 اتوبوس

تور کربلا دو سر زمینی 

(لیست تور زمینی درجه 1 )

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات🚌 اتوبوس
🚌 اتوبوس
هتل کربلا : ریاحین المهدی
هتل نجف : الاسطوره
6.100.000 تومان1 شنبه 1401/09/13
6 شب اقامت :
4 شب اول کربلا
2 شب نجف
درجه 1🚌 اتوبوس VIP
🚌 اتوبوس VIP
هتل کربلا : ریاحین المهدی
هتل نجف : الاسطوره
6.100.000 تومان1 شنبه 1401/09/20
6 شب اقامت :
4 شب اول کربلا
2 شب نجف
درجه 1🚌 اتوبوس VIP
🚌 اتوبوس VIP
هتل کربلا : ریاحین المهدی
هتل نجف : الاسطوره
6.100.000 تومان2 شنبه 1401/09/28
6 شب اقامت :
2 شب اول نجف
4 شب بعد کربلا
درجه 1🚌 اتوبوس VIP
🚌 اتوبوس VIP
هتل کربلا : ریاحین المهدی
هتل نجف : الاسطوره
6.100.000 تومان1 شنبه 1401/10/04
6 شب اقامت :
4 شب اول کربلا
2 شب نجف
درجه 1🚌 اتوبوس VIP
🚌 اتوبوس VIP

تور کربلا دو سر زمینی 

(لیست تور زمینی درجه 2 )

[
🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات🚌 اتوبوس
🚌 اتوبوس
هتل کربلا: گروه الف نزدیک حرم
هتل نجف : گروه الف نزدیک حرم
4.800.000 تومان 4 شنبه 1401/09/022 شب اول نجف
کاظمین ، سامرا عبوری درصورت امنیت
درجه 2🚌 اتوبوس داخل vip
🚌 اتوبوس عراق معمولی
هتل کربلا: گروه الف نزدیک حرم
هتل نجف : گروه الف نزدیک حرم
4.800.000 تومان1 شنبه 1401/09/062 شب اول نجف
کاظمین ، سامرا عبوری درصورت امنیت
درجه 2🚌 اتوبوس داخل vip
🚌 اتوبوس عراق معمولی
هتل کربلا: گروه الف نزدیک حرم
هتل نجف : گروه الف نزدیک حرم
4.800.000 تومان5 شنبه 1401/09/102 شب اول نجف
کاظمین ، سامرا عبوری درصورت امنیت
درجه 2🚌 اتوبوس داخل vip
🚌 اتوبوس عراق معمولی
هتل کربلا: گروه الف نزدیک حرم
هتل نجف : گروه الف نزدیک حرم
4.800.000 تومان2 شنبه 1401/09/142 شب اول نجف
کاظمین ، سامرا عبوری درصورت امنیت
درجه 2🚌 اتوبوس داخل vip
🚌 اتوبوس عراق معمولی
هتل کربلا: گروه الف نزدیک حرم
هتل نجف : گروه الف نزدیک حرم
4.800.000 تومانجمعه 1401/09/182 شب اول نجف
کاظمین ، سامرا عبوری درصورت امنیت
درجه 2🚌 اتوبوس داخل vip
🚌 اتوبوس عراق معمولی
هتل کربلا: گروه الف نزدیک حرم
هتل نجف : گروه الف نزدیک حرم
4.800.000 تومان3 شنبه 1401/09/222 شب اول نجف
کاظمین ، سامرا عبوری درصورت امنیت
درجه 2🚌 اتوبوس داخل vip
🚌 اتوبوس عراق معمولی
هتل کربلا: گروه الف نزدیک حرم
هتل نجف : گروه الف نزدیک حرم
4.800.000 تومانشنبه 1401/09/262 شب اول نجف
کاظمین ، سامرا عبوری درصورت امنیت
درجه 2🚌 اتوبوس داخل vip
🚌 اتوبوس عراق معمولی
هتل کربلا: گروه الف نزدیک حرم
هتل نجف : گروه الف نزدیک حرم
4.800.000 تومان4 شنبه 1401/09/302 شب اول نجف
کاظمین ، سامرا عبوری درصورت امنیت
درجه 2🚌 اتوبوس داخل vip
🚌 اتوبوس عراق معمولی

تور کربلا دو سر زمینی 

(لیست تور زمینی درجه 3 )

[
🏤 هتل 💰 قیمت 📅 تاریخ ☀ مدت 🌟 درجه - خدمات 🚌ا توبوس
🚌 اتوبوس
هتل نجف شناور
هتل کربلا دره الحسین
38.000.000 ریال3 شنبه 1401/09/016 شب3 3 ایران VIP
هتل نجف شناور
هتل کربلا دره الحسین
38.000.000 ریال شنبه 1401/09/056 شبولادت حضرت زینب ( س )ایران VIP
هتل نجف شناور
هتل کربلا دره الحسین
38.000.000 ریال4 شنبه 1401/09/096 شبولادت حضرت زینب ( س )ایران VIP
هتل نجف شناور
هتل کربلا دره الحسین
38.000.000 ریال1 شنبه 1401/09/136 شبایران VIP

اطلاعات ضروری قبل از سفر :

 1. اختلاف ساعت با ایران: 1/5- ساعت
 2. زبان رسمی: عربی و کردی
 3. واحد پول: دینار عراق
 4. کد کشور: 964++
 5. کد شهری: 40

شماره تلفن‌های اضطراری در کربلا :

 1. پلیس: 122104
 2. آمبولانس: 122
 3. آتش نشانی: 122115
 4. افراد گمشده: 07801300561
 5. شهر کربلا فرودگاه بین المللی ندارد

مکان های زیارتی کربلا

مکان های زیارتی تور کربلا زمینی در شهر کربلا کجاست؟

 • – زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین (ع)
 • – زیارت بارگاه ملکوتی حضرت ابوالفضل (ع)
 • – بازدید تل زینبیه
 • – بازدید خیمه گاه
 • – بازدید قتلگاه
 • بازدید کف العباس
 • – بازدید نهر علقمه
 • – زیارت مقام حضرت علی اصغر (ع)
 • – زیارت مقام حضرت علی اکبر (ع)
 • – زیارت مقام حضرت امام زمان عج

تور کربلا زمینی ارزان از تهران

احكام و آداب زيارت در تور کربلا زمینی ارزان از تهران

براى تشرف به حرم مطهر معصومين عليهم السلام و در حال زيارت قبور مطهر آنان، اين كارها مستحب است:
۱. غسل زيارت، كه به همين نيت انجام شود و كيفيّت آن با ساير غسل‌ها فرقى ندارد.
۲. با طهارت و وضو بودن.
۳. پوشيدن لباس هاى پاك و تميز و بهتر است سفيد باشد.
۴. عطر زدن و خوشبو كردن خود. بجز براى زيارت حضرت امام حسين عليه السلام كه اين عمل مستحب نيست.
۵. با آرامش و وقار حركت كردن و گام‌ها را كوتاه برداشتن.
۶. مشغول بودن به ذكر، به خصوص ذكر «اللَّه اكبر» و «الحمد للَّه» در حال رفتن به زيارت.
۷. خواندن اذن دخول و اجازه گرفتن براى ورود به حرم.
۸. بوسيدن آستانه و درگاه حرم، ولى سجده كردن جايز نيست مگر آنكه سجده شكر به جهت توفيق اين زيارت باشد.
۹. وارد شدن به حرم با پاى راست.
۱۰. نزديك حرم رفتن، به طورى كه بتواند در كنار ضريح قرار گيرد و خود را به آن بچسباند، در صورتى كه مزاحمتى براى زائران نداشته باشد و سبب اختلاط با نامحرم نباشد.
۱۱. ايستادن در حال زيارت، اگر عذرى ندارد و بتواند بايستد.
۱۲. تكبير گفتن پيش از زيارت، وقتى قبر مطهر را مى بيند.
۱۳. خواندن زيارت هايى كه از معصومين عليهم السلام رسيده است.
۱۴. آهسته زيارت خواندن و پرهيز از صداى بلند.
۱۵. خواندن دو ركعت نماز زيارت، پس از زيارت و هديه آن به صاحب مزار.
۱۶. در زيارت معصومين عليهم السلام مستحب است پشت به قبله و رو به قبر زيارت بخواند.
۱۷. خواندن دعا و قرآن و هديه ثواب آن به صاحب مزار.
۱۸. توبه از گناهان؛ زيرا آن اماكن محل پذيرش توبه است.
۱۹. پرهيز از سخنان ناشايست و لغو و بيهوده و امور دنيايى در آن اماكن مقدس.
۲۰. بيرون رفتن از آنجا پس از زيارت تا جا براى ديگران باشد و از زيارت ملول نشود و شوق زيارت همچنان در دلش زنده بماند. (۱)

-----------------------------------------

منابع📚
۱- ریحانه کربلا به نقل از
. العروة الوثقى، ج ۱، فى الوضوءات المستحبه، ص ۱۹۴، الخامس و فى الاغسال المكانيه و الفعليه، ص ۴۶۲؛ سراج الشيعه فى آداب الشريعه، ص ۲۴۱ و مفاتيح الجنان، آداب زيارت.


تور کربلا اقساط

همه چیز درباره نجف در تور کربلا اقساط

نجف يكى از شهرهاى زيارتى عراق است.

كه در استانى به همين نام واقع شده است.

به سبب وجود مزار شريف نخستين پيشواى شيعيان جهان، كعبه آمال و آرزوهاى بسيارى ازمشتاقان وارادت مندان اهل بيت است.

اين شهر با ۵۶۳۰۰۰ نفر جمعيت، در ۷۷ كيلومترى جنوب شرقى كربلا.

و ده كيلومترى جنوب كوفه قرار دارد.

وجود شهر باستانى حيره در مجاورت آن، كه تمدن درخشانى در تاريخ عراق دارد،

از سابقه تاريخى اين منطقه خبر مى دهد.

وادى السلام در شمال و درياى خشك شده نجف در مغرب و صحرايى متصل به بادية الشام كه تا عربستان واردن و سوريه ادامه دارد.

در مغرب آن واقع شده است.

اين شهر را از آن رو نجف ناميده اند .

كه نسبت به زمين هاى مجاور بلند، و به سبب آن كه مستطيل شكل و يا دايره اى است.

آب بر سطح آن جمع نمى شود.

به گفته ياقوت حموى نجف ساحل درياى شور است.

كه در قديم به حيره متصل بود.

ارتفاع نجف از دريا هفتاد متر است.

در وجه تسميه آن، در سخنى ديگر گفته اند: در زمان طوفان نوح اين جا مكانى مرتفع بود.

سپس درياچه اى پهناور در آن شكل گرفت.

كه به «نى» اشتهار يافت.

اين درياچه با گذشت زمان به تدريج خشك شد.

و به آن «نى جَفّ» گفتند؛ يعنى درياى نى خشك شد..

اين منطقه علاوه بر نجف، به نام هاى ديگرى نيز شهرت دارد.

از جمله الغرى يا غرّيان. غرى به معناى زيبايى است.

و هر بناى نيكى را غرى گويند.

غريان كوفه از آن گرفته شده است.

و نيز در وجه تسميه آن گفته اند .

نام يك يا دو علامت يا بناى بلند بوده كه قبل از اسلام در محل كنونى مسجد حنانه از دور ديده مى شده است.

به گفته ياقوت حموى، اين دو علامت يابنا، مانند دو صومعه، در بيرون كوفه نزديك قبر على عليه السلام قرار داشت.

لفظ غرى يا غريين در شعر شاعران درباره نجف بسيار استفاده شده است.

كسانى را كه در نجف اشرف ساكن و يا متولد شده اند.

 عمدتاً غروى گويند.

از ديگر نام هاى اين شهر در متون تاريخى مى توان به حدالعذراء، حوار، جودى، وادى السلام، ظهر، ربوه،با نقيا و مشهد اشاره كرد.

نجف، به لحاظ موقعيت جغرافيايى، در حقيقت مرز بين شهر و صحرا است.

شهر آن كوفه و صحرا نيز شن زارهايى است كه در اطراف، گرما و باد زيادى را براى آن به ارمغان مى آورد و دماى شهر را در برخى زمان‌ها به پنجاه درجه مى رساند.

گرچه شهر نجف همواره به لحاظ آب در تنگنا و سختى بود.

در بعضى زمان‌ها از جمله قرن هفتم از آب آن بيست هزار نخل آبيارى مى شد.

به گفته ابن جبير، جهان گرد مشهور؛ نجف زمينى است .

سخت و گسترده و دل باز كه چشم را از گستردگى و نيكى خود مى نوازد.

امروزه شهر نجف، همانند كربلا از دو قسمت شهر نو و كهنه تشكيل شده است.

شهر قديم يا كهنه به چهار محله تقسيم مى شود:


۱- مشراق

۲- براق

۳- عماره

۴- حويش

شهر جديد در حدود سه دهه اخير ساخته شده.

و از لحاظ شهرسازى نسبتاً خوب و زيبا با خيابان‌ها و كوچه هاى وسيع و صاف و فضاهاى سبز فراوان است.

-----------------------------------------

منابع📚
عتبات عالیات عراق صفحات۲۵ الی۳۰

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن