گروه زیارتی ریحانه کربلا

تور کربلا 4 روزه هوایی

تور کربلا 4 روزه هوایی سفری معنوی و به یاد ماندنی

مقدمه:

کربلا، سرزمین عشق و ایثار، هر ساله میزبان خیل عظیمی از زائران و عاشقان حسین ابن علی از سراسر جهان است. سفر به کربلا و زیارت حرم امام حسین (ع)، تجربه‌ای معنوی و منحصر به فرد است که هر مسلمانی آرزوی آن را دارد.

تور کربلا 4 روز با صبحانه نهار و شام:

آژانس مسافرتی ریحانه کربلا، با ارائه تور کربلا 3 شب و 4 روزه ویژه، فرصتی استثنایی برای کارمندانی که امکان مرخصی سفر 8 روزه به این سرزمین مقدس را ندارند،فراهم کرده است. این تور با خدمات و امکانات ویژه، سفری خاطره‌انگیز و معنوی را برای شما رقم خواهد نمود.

هزینه سفر 4 روزه به کربلا 

می توانید هزینه های این سفر معنوی را با قیمت های روز هتل ازینجا ببینید. 

هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.300.000 تومان4شنبه 1403/04/144 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
18.800.000 تومان5شنبه 1403/04/144 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهدیل یا یا فورتین پانوراما
هتل نجف ارض القداح یا رواق یا بستان
19.900.000 تومانشنبه 1403/04/164 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
16.700.000 تومانشنبه 1403/04/304 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون یا مشابه
هتل نجف ارض القداح
17.900.000 تومان1شنبه 1403/04/314 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
16.700.000 تومان2شنبه 1403/05/014 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
18.500.000 تومان2شنبه 1403/05/014 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون یا مشابه
هتل نجف ارض القداح
17.900.000 تومان3شنبه 1403/05/024 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون یا مشابه
هتل نجف ارض القداح
18.900.000 تومان3شنبه 1403/05/024 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
16.700.000 تومان4شنبه 1403/05/034 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
18.500.000 تومان4شنبه 1403/05/034 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.900.000 تومان5شنبه 1403/05/044 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون یا مشابه
هتل نجف ارض القداح
17.900.000 تومان5شنبه 1403/05/044 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
17.300.000 تومانشنبه 1403/05/064 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون یا مشابه
هتل نجف ارض القداح
18.300.000 تومانشنبه 1403/05/064 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
19.500.000 تومانشنبه 1403/05/064 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون یا مشابه
هتل نجف ارض القداح
18.300.000 تومان1شنبه 1403/05/074 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
17.600.000 تومان2شنبه 1403/05/084 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون یا مشابه
هتل نجف ارض القداح
18.300.000 تومان2شنبه 1403/05/084 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
18.500.000 تومان2شنبه 1403/05/084 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون یا مشابه
هتل نجف ارض القداح
18.600.000 تومان3شنبه 1403/05/094 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
17.900.000 تومان4شنبه 1403/05/104 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
19.000.000 تومان4شنبه 1403/05/104 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.900.000 تومان5شنبه 1403/05/114 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون یا مشابه
هتل نجف ارض القداح
18.600.000 تومان5شنبه 1403/05/114 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون یا مشابه
هتل نجف ارض القداح
19.000.000 تومانجمعه 1403/05/124 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
18.500.000 تومانشنبه 1403/05/134 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
18.500.000 تومانشنبه 1403/05/134 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون یا مشابه
هتل نجف ارض القداح
19.000.000 تومان1شنبه 1403/05/144 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
18.500.000 تومان2شنبه 1403/05/154 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
18.500.000 تومان2شنبه 1403/05/154 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون یا مشابه
هتل نجف ارض القداح
19.700.000 تومان2شنبه 1403/05/154 شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️

ارز زیارتی تور 4 روزه هوایی به کربلا

عاشقان امام حسین می‌توانند با بهره گیری از شرایط جدید تا سقف 1000 دلار ارز زیارتی با نرخ مصوب دولتی دریافت نمایند. این موضوع به دلیل اختلاف نرخ ارز مسافرتی و بازار آزاد باعث می شود هزینه های سفر شما به صورت کامل تحت پوشش قرار بگیرد.

اماکن زیارتی تور کربلا 

در این سفر 4 روزه شما دو شب کربلا و یک شب در نجف به همراه صبحانه، نهار و شام مهمان ما هستید. اگر می‌خواهید درباره هتل ها اطلاعات بیشتری کسب کنید اینجا را کلیک کنید. هتل های کربلا و نجف با 3 درجه الف و ب و ج تقسیم بندی می‌شوند. ما زائران امام حسین را با هتل درجه الف استقبال می‌کنیم.

هتل های تور 4 روزه هوایی 

بهترین هتل های درجه الف کربلا عبارت اند از: دارالبیضا، الهنون، برج الاماره و دره الرسول. اطلاعات بیشتر در مورد هر هتل و ویژگی های آن را می توانید با کلیک روی اسم آنها دریافت نمائید. در نجف نیز هتل های مشهور درجه الف این شهر عبارت اند: هتل قصر الملوک، ارض القداح و راهب.

حرم امام حسین در کربلا با تور هوایی کربلا
Rate this page
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن