ارز زیارتی

نحوه دریافت ارز مسافرتی

ارز مسافرتی-زیارتی چیست؟ این ارز مبلغ کمک هزینه سفری است که به هر نفر در سال فقط یک بار تعلق می‌گیرد. از آنجا که مبلغ آن کمتر از بازار است، افراد کثیری تمایل به دریافت آن دارند، از این رو معمولا صرافیها و بانک دولتی که ارز دولتی مسافرتی ارائه می‌دهند، بسیار مملو از […]

نحوه دریافت ارز مسافرتی ادامه مطلب »