باب توما

بازار باب توما

                  باب توما  دروازه ای واقع در شمال شرق دیوار شهر دمشق است که در اصل باب رومی هاست و منتسب به یکی از بزرگان آنان به نام “توما” می باشد. کلی در کنار این دروازه، کلیسایی ساخته شده است. عرب ها بعد از فتح […]

بازار باب توما ادامه مطلب »