غار اصحاب کهف

غار اصحاب کهف

                        داستان اصحاب کهف مربوط به هجدهمین سوره قرآنی به نام سوره کهف است. کهف به معنای غار است و دلیل نام‌گذاری این سوره به کهف وجود داستان اصحاب کهف است. اصحاب کهف گروهی از مومنان مسیحی بودند که در دوران حکومت یکی […]

غار اصحاب کهف ادامه مطلب »