امام حسین

فضائل امام حسین

فضائل امام حسین (ع) خداوند متعال در میان مخلوقاتش، انسان های کاملی را به عنوان الگو قرار داده . این انسانها دارای امتیاز و فضیلت های ویژه هستند. امام حسین (ع) نمونه ای برجسته از این اسوه های پاک هستند.  بخشی از فضائل امام حسین (ع) در کودکی تکلم قبل از ولادت و […]

فضائل امام حسین ادامه مطلب »