مسجد جامع اموی

مسجد جامع اموی

مسجد جامع اموی دمشق شاید بتوان به جرات گفت قدیمی ترین مسجد کشور سوریه مسجد جامع اموی است. این مسجد در بخش قدیمی شهر دمشق قرار گرفته است و یکی از مهمترین آثار تاریخی این شهر است. مسجد جامع اموی از مهمترین آثار زیارتی و گردشگری شهر دمشق سوریه است. شهر دمشق، دومین شهر […]

مسجد جامع اموی ادامه مطلب »