مسجد سهله

آیا میدانستید مسجد سهله…؟!!

مسجد سهله   يكى ديگر از مساجد مبارك، مسجد سهله است و آن خانه ادريس پيامبر (ص) بود. كه در اين مسجد خياطى مى كرد و نماز مى خواند. كسى حاجتش را در اين مسجد از خدا بخواهد، خداوند حاجت او را روا مى كند. و در روز قيامت وى را به جايگاه […]

آیا میدانستید مسجد سهله…؟!! ادامه مطلب »