کاظمین

درباره کاظمین بیشتر بدانیم؟!!

کاظمین موقعيت جغرافيايى و تاريخى کاظمین از ديگر شهرهاى زيارتى و مهم عراق  است. كه در مجاورت شهر بغداد، سمت غرب رودخانه دجله، قرار دارد واز لحاظ ادارى تابع شهر بغداد است. و مناره هاى طلايى آن از داخل شهر بغداد نمايان است. امروزه، اين شهر به سبب توسعه بغداد به آن وصل …

درباره کاظمین بیشتر بدانیم؟!! ادامه مطلب »