قبر یزید

قبر یزید

قبر یزید ملعون اگر به سوریه سفر کرده باشید ،احتمالا قبر یزید ملعون را دیده اید. قبر یزید در اول قبرستان باب الصغیر دمشق قرار گرفته . یزید پسر معاویه و دومین حاکم اموی ها بود. حدودا چهار سال حکومت کرد و سه جنایت بزرگ انجام داد. اول اینکه  به دستور او امام […]

قبر یزید ادامه مطلب »