قسمتی از زندگی نامه حضرت علی

قسمتی از زندگی نامه حضرت علی

قسمتی از زندگی نامه حضرت علی…   قسمتی از زندگی نامه حضرت علی نه بلکه تمام زندگی، على عليه السلام نه تنها براى شيعيان و مسلمانان جهان، برای همه انسان‌ها در خور تأمل و شايان الهام گيرى است. چرا كه ابعاد وجودىِ آن بزرگوار، همه بشر؛ اعم از دوست و دشمن را، شيفته […]

قسمتی از زندگی نامه حضرت علی ادامه مطلب »