گروه زیارتی ریحانه کربلا

مقالات علمی معتبر کربلا

بررسی و توصیف حوادث کربلا در اشعار اهلی شیرازی
علیرضا نبی لو
فصلنامه شیعه شناسی – پاییز 88

اربعین امام حسین و مارجرای بازگشت اهل بیت ایشان به کربلا
محمد سالم محسنی 
فصلنامه شیعه شناسی – بهار 1401

تصحیح چند اشتباه تاریخی رجال شناسان درباره شهیدان کربلا
ابراهیم صالحی نجف آبادی
نشریه تاریح اسلام در آیین پژوهش – تابستان 1388

پاره های اسلام شناسی (مطالعاتی درباره واقعه کربلا)

محمد حسین رفیعی

نشریه آیین پژوهش – آذر و دی  1395

معماری کربلا در گذر تاریخ
دکتر رئوف انصاری
فصل نامه فرهنگ زیارت – تابستان 1394

مسئولیت یزید در واقعه کربلا و شهادت امام حسین

عبدالرحیم قنوات
فصلنامه پژوهش های تاریخی – تابستان 1396

بررسی عاشورا و سالار شهیدان در دیوان نیر تبریزی

محمد فولادی 
فصلنامه زبان و فرهنگ ملل -پاییز و زمستان 1400

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن